Đoạn video cung cấp cho mọi người có cái nhìn thấu đáo hơn về phương pháp mà các vị phụ huynh giáo dục con em mình trước ảnh hưởng từ bạo lực học đường.
 

Theo Kiến thức