TP - Trước ý kiến của Vinh Sử, “ông vua nhạc sến”: “Hoài Linh làm ban giám khảo thì biết gì về nhạc, về bolero mà chấm”. Hoài Linh mới đây phản pháo: “Đâu phải ai biết nhạc thì mới được nghe nhạc. Nếu vậy một nửa nước Việt Nam không ai nghe nhạc được rồi”.

Có độc giả thắc mắc: Sao Hoài Linh lại lôi “một nửa nước Việt Nam” làm lá chắn cho mình?